Trước khi đi vào xem xét những ưu điểm của việc học IELTS bằng 100% tiếng Anh, bạn cần làm quen với hai khái niệm Monolingual Approach và Bilingual Approach để phân biệt rõ ràng hai “trường phái” tiếp cận ngôn ngữ này. Monolingual Approach (cách tiếp cận đơn ngữ) là cách sử dụng 100% ngôn ngữ đích (ở đây là tiếng Anh) trong việc giảng dạy chính ngôn ngữ đó. Trong khi Bilingual Approach (cách tiếp cận song ngữ) là cách sử dụng cùng lúc ngôn ngữ gốc (ở đây là tiếng Việt) và ngôn ngữ đích (tiếng Anh) vào việc giảng dạy ngôn ngữ đích. 

Để lại câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)