Tư duy toàn cầu được định nghĩa là khả năng cởi mở trong việc ý thức, nhận định và thích nghi với những khác biệt văn hóa, lối sống trong môi trường toàn cầu. Nghĩa là khi bạn làm việc với các cá thể đến từ nhiều quốc gia, khu vực với những nền văn hóa và cách xử lý vấn đề khác nhau, bạn cần có hiểu biết nhất định về thế giới, về các vấn đề toàn cầu lẫn cởi mở trong việc tiếp nhận những điều khác biệt. Các câu hỏi trong đề thi IELTS không giới hạn trong chủ đề ăn, mặc, ở thường ngày. Ngược lại các chủ đề lại có xu hướng mở rộng sang lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, môi trường, kinh tế, chính trị,… ở quy mô toàn cầu.

Để lại câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)