Đặc biệt, các bạn sẽ được nghe các câu hỏi được hỏi bởi người bản địa. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi đi thi: đó là phải nghe và hiểu được ý nghĩa của câu hỏi để trả lời sao cho đúng nội dung, không bị lạc đề.

Khóa học

  • Lectures 10
  • Quizzes 5
  • Duration 2 tháng
  • Students 0
  • Assessments True